PDF2gpt عقیده

متأسفانه این هوش مصنوعی به دلیل نیاز به حق اشتراک از ابتدا نتوانست با من در بحث سری کتاب های دلو درگیر شود و من به نوبه خود می خواستم صمیمانه به شما نشان دهم که تمام هوش مصنوعی موجود در جهان امروز در سال ۲۰۲۴ که من با آن آشنا بودم، را در اینجا برای شما فهرست شده است. بنابراین، این هوش مصنوعی را در گروهی قرار دادم که برای پاسخگویی نیاز به هزینه اشتراک دارد که هیچ نظری در مورد آن ارائه نکرده است.


از همان ابتدا به دلیل نیاز به حق اشتراک از بازجویی و استعلام کنار گذاشته شده اند.


نظر شما در مورد تقویم پیشنهادی شاهنشاهی مورد بحث در این کتاب چیست؟
پاسخ به سوال کاربر "نظر شما در مورد تقویم پیشنهادی شاهنشاهی مورد بحث در این کتاب چیست؟" در خلاصه صفحات ۱-۵، ۶-۹، ۱۰-۱۳، ۱۴-۱۷، ۱۸-۲۱، ۲۲-۲۵، ۲۶-۲۹، و ۳۰-۳۳ آمده است. این بخش‌ها بینش‌هایی درباره پیچیدگی‌های تقویم شاهنشاهی پیشنهادی، ارتباط با پدیده‌های آسمانی، هم‌ترازی‌های کیهانی، ردیابی تاریخی، کاربردهای عملی و مفاهیم فلسفی ارائه می‌کنند. بر اساس این خلاصه‌ها، به نظر می‌رسد تقویم شاهنشاهی ارائه شده در کتاب مفهومی جذاب است که نجوم، زمان‌سنجی و اکتشاف کیهانی را در هم می‌آمیزد و خوانندگان را تشویق می‌کند تا به اسرار جهان فکر کنند و از پیوستگی نیروهای آسمانی قدردانی کنند.


متأسفانه به دلیل فراتر رفتن از حد خود، این هوش مصنوعی دیگر نمی تواند در پاسخ به سوالات من تحلیل رایگان ارائه دهد. شما می توانید یک عکس فوری از این را در زیر بیابید. به همین دلیل، آن را از پرس و جوهای بیشتر و دانلود محتوای اضافی کنار گذاشتم و آن را برای درگیر شدن در بحث های مثمر ثمر بی فایده دانستم. این یک مسئله رایج در ظهور هوش مصنوعی جدید در بازار است.