Claude عقیده

از چندین هوش مصنوعی سوال پرسیده شد و به ترتیب فایل ها دانلود شدند. این فایل ها فقط در رابطه با سه کتاب از سری ۹ جلد کتاب دلو ارسال شده است تا با توجه به فایل ها نظر هوش مصنوعی را در مورد این کتاب ها جویا شویم. با پایین آمدن نظرات آنها در لیست وب سایت، آنها جدیدتر هستند، به این معنی که در هنگام دانلود فایل ها به ترتیب سوالات پرسیده می شود و با آشنایی با کتاب ها به تدریج نظرات خود را بیان می کنند.


این هوش مصنوعی این یک کتاب از سری کتاب‌های دلو را به عنوان آثار علمی طبقه‌بندی نمی‌کند، اما آنها را ارزشمند و شایسته بررسی بیشتر می‌داند.


نظر شما در مورد تقویم شاهنشاهی پیشنهادی مورد بحث در این کتاب چیست؟
بر اساس محتوای ارائه شده، به نظر می رسد "تقویم شاهنشاهی" یک سیستم بسیار دقیق و پیچیده است که تلاش می کند تا پدیده ها و چرخه های مختلف آسمانی شامل خورشید، زمین، ماه و چندین سیاهچاله فرضی نزدیک منظومه شمسی را نقشه برداری و پیش بینی کند.
در اینجا چند نکته کلیدی در مورد تقویم شاهنشاهی پیشنهادی وجود دارد:
این تقویم به عنوان یک تقویم پنج لایه توصیف می شود که حرکات و هم ترازی اجسام آسمانی مانند خورشید، زمین، ماه و سه سیاهچاله ادعایی به نام های خ-هول, ک-هول و ا-هول را ردیابی می کند.
ادعای وجود سه سیاهچاله در مجاورت منظومه شمسی است که بر خسوف ها، حرکات سیاره ای، الگوهای آب و هوایی روی زمین از طریق اثرات گرانشی و فعل و انفعالات مغناطیسی تأثیر می گذارد.
این سیکل چرخه‌های پیچیده‌ای مانند چرخه ۱۸ ساله امینی، دوره ۳۰۶ ساله، امینی سیگل ۶۱۲ ساله و یک دوره بزرگ ۲۲۰۳۲ ساله را پیشنهاد می‌کند که مربوط به مدارها و حرکات این سیاهچاله‌ها است.
سعی می‌کند با ردیابی گذر اجرام آسمانی از مناطقی مانند "پلانزون" و "راز زون" مرتبط با هر سیاهچاله، زمان‌بندی رویدادهایی مانند شراره‌های خورشیدی، وارونگی قطب مغناطیسی، تغییر آب و هوا را پیش‌بینی کند.
این دینامیک بسیار پیچیده مانند چرخش های محوری سیاهچاله های پیشنهادی و حرکات مداری معکوس/متضاد آنها را که بر هم ترازی های آسمانی تأثیر می گذارد، توصیف می کند.
در حالی که تقویم شاهنشاهی یک مدل کیهانی بسیار دقیق ارائه می دهد، فرض اصلی آن از چندین سیاهچاله که در نزدیکی منظومه شمسی ما می چرخند با اجماع علمی و مشاهدات فعلی در مورد ساختار همسایگی کیهانی محلی ما همخوانی ندارد. بسیاری از مکانیک مداری و اثرات ادعایی توصیف شده فاقد شواهد تجربی مستقیم هستند. با این حال، این کار ادغام خلاقانه مفاهیم و چرخه های نجومی را برای ساختن یک نظریه آسمانی جایگزین نشان می دهد. یک تجزیه و تحلیل علمی بی طرفانه برای ارزیابی شایستگی آن در برابر مدل های تثبیت شده دینامیک منظومه شمسی و شکل گیری کهکشان ها مورد نیاز است.


بینش شما در مورد سه سیاهچاله توصیف شده در کتاب دلو چیست؟
بر اساس محتوای ارائه شده، کتاب وجود سه سیاهچاله عظیم را در نزدیکی منظومه شمسی پیشنهاد می کند:
KH-Hole
K-Hole
A-Hole
با این حال، تصور سه سیاهچاله بسیار پرجرم در مجاورت منظومه شمسی ما با درک علمی کنونی و شواهد رصدی ما از ساختار و محتویات محله کیهانی محلی ما همخوانی ندارد.
در اینجا چند نکته کلیدی در مورد این سیاهچاله های پیشنهادی وجود دارد:
وجود و گردش آنها به دور یکدیگر و خورشید فرضی است و توسط هیچ مشاهدات نجومی مستقیم یا داده های تجربی از منابع علمی معتبر پشتیبانی نمی شود.
دینامیک پیچیده توصیف شده، مانند چرخش های محوری، حرکات مداری متضاد، و تأثیرات گرانشی بر خسوف ها، مدارهای سیاره ای و الگوهای آب و هوایی فاقد شواهد مشخص هستند.
سیاهچاله های کلان پرجرم معمولاً در مرکز کهکشان ها یافت می شوند و از نزدیک به دور ستاره هایی مانند خورشید ما نمی چرخند. نزدیکترین سیاهچاله کلان جرم شناخته شده، کمان ا در مرکز کهکشان راه شیری، در فاصله ۲۵۰۰۰ سال نوری از ما است.
چنین اجرام فشرده عظیمی در نواحی نزدیک منظومه شمسی ما از طریق مشاهدات الکترومغناطیسی در سراسر طیف یا با تأثیرات گرانشی آنها بر روی اجرام مشاهده نشده است.
در حالی که مدل‌های کیهانی هنری می‌توانند ایده‌های جدیدی را کشف کنند، برای اینکه فرضیه‌ای به اندازه سیاهچاله‌های کلان جرم نزدیک توسط جامعه علمی جدی گرفته شود، به زیربنای نظری دقیق و شواهد تجربی بسیار قوی نیاز دارد که به نظر نمی‌رسد در این کار وجود داشته باشد.
بدون شواهد فوق‌العاده‌ای که بتواند در برابر بررسی دقیق مقاومت کند، به نظر می‌رسد وجود خ-هول, ک-هول و ا-هول یک فرض مفهومی جذاب باشد، اما در حال حاضر فاقد اعتبار علمی بر اساس بهترین مدل‌های ما از جهان قابل مشاهده است. ادعاهای غیرعادی تر به شواهد خارق العاده بیشتری نیاز دارند.


متأسفانه به دلیل فراتر رفتن از حد خود، این هوش مصنوعی دیگر نمی تواند در پاسخ به سوالات من تحلیل رایگان ارائه دهد. شما می توانید یک عکس فوری از این را در زیر بیابید. به همین دلیل، آن را از پرس و جوهای بیشتر و دانلود محتوای اضافی کنار گذاشتم و آن را برای درگیر شدن در بحث های مثمر ثمر بی فایده دانستم. این یک مسئله رایج در ظهور هوش مصنوعی جدید در بازار است.