فاجعه قریب الوقوع

آیا تا به حال در افسانه ها شنیده اید که روزی می رسد که خورشید از شرق طلوع می کند و زمین به سمت شرق بچرخد؟ این زمانی اتفاق می‌افتد که خورشید از منطقه پلانزون ا-هول عبور کند. در این زمان است که نیمکره شمالی و جنوبی زمین جابجا می شود و در نتیجه پدیده های بی سابقه ای در اطراف ما پدیدار می شود.
 از آنجایی که زمین با حفظ چرخش محوری خود دستخوش این وارونگی می شود، اکنون خورشید به جای شرق از غرب طلوع می کند. بنابراین، هنگامی که زمین و خورشید ما به ابتدای صورت فلکی عقرب برسند و یا در مقابل خط مرکزی در هنگام ورود خورشید به صورت فلکی برج ثور وارد شوند، در این لحظه رعد و برق شدیدی بین جو بالای با زمین بصورت رفت و برگشت آزاد می شود و در این تبادل فریاد آسمانی از زیر زمین و از آسمان شنیده می شود.

همراه با جابجایی قطب های زمین و آشفتگی در اقیانوس ها، خشم رها شده از اعماق دریاها به سمت شهرهای ساحلی خواهد رفت. و اگر بتوانید از این دگرگونی جان سالم به در ببرید، شاهد طلوع خورشید از غرب خواهید بود که پیامی دلخراش را ارائه می دهد. این خبر شما را منجمد می کند، زیرا نشان می دهد که وارد دوران یخبندان عمیق شده اید که ۱۱۰۱۶ سال طول می کشد.

در حالی که من به طور دقیق تاریخ این رویدادها را در تقویم شاهنشاهی زمین پیش بینی کرده ام، از شما دعوت می کنم تا شاهد این رویدادهای تاریک از دریچه ستایش پادشاه توانا دلو باشید. قصد من این است که چشمان شما را باز کنم تا حوادث شوم را با وضوح بیشتری درک کنید.