رقص کیهانی زوروان

رقص کیهانی زوروان: عدم تعادل نیروهای دوگانه در آسمان ما
در گستره وسیع نیمکره شمالی، محل سکونت زروان قرار دارد، زیرا زمین که با زاویه ۲۳/۵ درجه به سمت محور چرخشی خود متمایل شده است، به سمت این نیروی مرکزی متمایل می شود. اینجاست که زوروان، خدای بی کران، قدرت عظیم خود را اعمال می کند. در این تقاطع کیهانی، نیروهای منفی و مثبت در مرکز صورت های فلکی زودیاک قدرت را مبادله می کنند. جهان ما به گونه ای پیچیده طراحی شده است که اگر یکی از لایه های منفی یا مثبت ضعیف شود، لایه دیگری بر روی آن ساخته می شود تا تبادل قدرت در فضای مداری خنثی را تسهیل کند.

هنگامی که یک پروتون، با مدار قوی تر و بار مثبت تر، توسط قلمروهای دوگانه و از طریق پورتال نیروی مرکزی یا زوروان در صورت لزوم، مجبور می شود، لایه دیگری از مدار ایجاد می کند تا بار الکترون منفی را به دام بیاندازد و آن را خنثی کند و اتم هیدروژن تشکیل شود.

در مدار کیهانی، جایی که بشر در حال حاضر حول صورت‌های فلکی زودیاک می‌چرخد، این مدار جهانی در مقیاسی قابل مقایسه با یک اتم قرار دارد. ما شاهد گسترش کیهان بر روی این ذرات هستیم. با این حال، در قلمرو کیهانی کنونی، وقتی وارد آن می شویم، متوجه می شویم که این جهان های دوگانه نیروهای منفی و مثبت در هر دو طرف موازنه قدرت برابر نیستند.
این واقعیت باعث شده است که مدار کوچکتر و کم انرژی جهان ما از دنیای مقابل، یعنی ضد مدار جهان ما، در حالت عدم تعادل در معادله قرار گیرد.

در نتیجه، انرژی مبادله نمی شود و بهمین خاطر، فضای کیهانی منفی ما به ساخت مدار دیگری در صورت فلکی زودیاک منتقل می شود و جهان ما را در تاریکی فرو می برد. این به این دلیل است که دو نیروی منفی و مثبت متضاد در این خانه کیهانی نمی توانند انرژی های خود را مبادله کنند..