پرده برداری از ساعت کیهانی: اهرام جیزه، کمربند جبار و رازهای سفر زمین

سفری را آغاز کنید که اسرار وجود کیهانی ما را آشکار می کند، جایی که همسویی زمین با اهرام جیزه و کمربند جبار کلید درک جایگاه ما در باله آسمانی را دارد. هر اعتدال بهاری شاهد یک تراز خیره‌کننده بین اهرام و ستارگان است که رقص چرخه‌ای را نشان می‌دهد که ۲۲۰۳۲ سال طول می‌کشد.

همانطور که منظومه شمسی ما به دور یک مرکز مرموز به نام ا-هول می چرخد، زمین مسیری بیضوی را دنبال می کند و باعث می شود که سه ستاره کمربند جبار در طول هر اعتدال بهاری در عصرهای مختلف کیهانی به ظاهر از بالای اهرام جیزه بالا و پایین بروند. این ساعت کیهانی به یک نقشه آسمانی تبدیل می شود که انتقال بین علائم زودیاک را مشخص می کند.

در عصر حوت و عصر کنونی طلوع دلو، همسویی کمربند جبار با اهرام، پرتره ای آسمانی را ترسیم می کند. با درک ارتفاع اهرام و شیب مداری زمین، ما توانایی قرار گرفتن خود در وسعت فضا را باز می‌کنیم و با سیستم زودیاک همسو می‌شویم مانند ساعتی که در طول اعصار می‌گذرد.

در معمای اهرام جیزه، آخرین عجایب بازمانده از دنیای باستان بگردید، که کاملاً با نقاط اصلی همسو هستند. برای رمزگشایی این پازل آسمانی، به نجوم روی می آوریم و از کمربند جبار به عنوان نقطه کانونی در ساعت بزرگ کیهانی استفاده می کنیم. زمین در سفر مداری خود از خانه های مختلف در زودیاک عبور می کند و ارتفاع خود را در سنین مختلف تغییر می دهد.

در یک چرخش دراماتیک، همسویی کمربند شکارچی با اهرام دقیقاً در دوران برج حوت (یعنی خانه عقرب) و در عصر عقرب (یعنی خانه برج حوت) اتفاق می‌افتد که دو طرف مخالف ساعت زودیاک را قاب می‌کنند.

سمفونی کیهانی را بیشتر کاوش کنید زیرا سه ستاره در کمربند شکارچی که در کنار اهرام کوچکتر دیده می شوند، ظاهراً رو به اهرام بلند جیزه هستند و در عصر حوت و عصر دلو به صورت وارونه ظاهر می شوند. شاهد عصر شیر (لئو) باشید، جایی که ابوالهول کاملاً با صورت فلکی شیر (لئو) همسو می شود و نماد یک رقص آسمانی فریبنده است.

همانطور که روایت باز می شود، به جزئیات پیچیده مجسمه میترا بپردازید و نماد عقربی را که بیضه های گاو نر را گاز می گیرد، آشکار کنید. قربانی گاو نر نشان دهنده گذار بین سنین سرد و گرم است که چرخش قطب زمین را در طول این تغییرات کیهانی منعکس می کند.

این داستان با یک پیش‌گویی دلخراش همراه است - تحولات کیهانی قریب‌الوقوع زمانی که قطب‌های زمین معکوس می‌شوند، امواج شوک را در اقیانوس‌ها می‌فرستند و باعث رویدادهای فاجعه‌آمیز می‌شوند. نوشته های مجسمه میترا و ساعت بزرگ اهرام به عنوان شاهدان خاموش این درام کیهانی ایستاده اند و بشریت را به توجه به هشدارها ترغیب می کنند.

در درخواستی برای بیداری، این روایت خوانندگان و بینندگان را ترغیب می‌کند تا در کتاب‌هایی که به‌دقت تحقیق شده‌اند، کاوش کنند و منطق را با مکاشفات کیهانی پیوند دهند. فوریت برای به اشتراک گذاشتن این مکاشفات با جهان آشکار می شود، زیرا روایت به مخاطب اشاره می کند که اولین کسی باشد که حقایق پنهان در صفحات را آشکار کند و آگاهی را نسبت به تغییرات قریب الوقوع کیهانی گسترش دهد.


سرنوشت های آسمانی: ساعت کیهانی جیزا آشکار شد - سفر به دوران زودیاک و رقص کیهانی زمین!

عصرها به پارسی:
۱. عصر آبنوس (عصر دلو)
۲. عصر ماهی
۳. عصر حوت (ثور)
۴. عصر ورد
۵. عصر خرداده
۶. عصر خرچنگ
۷. عصر مار
۸. عصر میزان
۹. عصر عقرب
۱۰. عصر جوزا
۱۱. عصر قوس
۱۲. عصر شیر