والس آسمانی: رونمایی از رقص کیهانی طوفان های خورشیدی در "کتاب پادشاه دلو"

رقص کیهانی طوفان های خورشیدی را در «شاه دلو» باز کنید، وقایع آسمانی که هر ۱۱ سال یکبار باز می شود و هر ۱۵۳ سال به اوج خود می رسد. این طوفان‌های خورشیدی که به درستی «آفتاب و یا خورشید لرزه ها» نامیده می‌شوند، صرفاً هوی و هوس خورشید نیستند، بلکه یک طراحی رقص مسحورکننده هستند که توسط مدار آن در اطراف یک جسم کیهانی متراکم به نام سیاه‌چاله تنظیم شده است. آن را به عنوان یک والس با شکوه در فضا تصور کنید، جایی که قطب های خورشید به طرز عجیبی ردپای این شریک کیهانی - سیاهچاله را ردیابی می کنند.
این منظره مسحورکننده به صورت ریتمیک و قابل پیش بینی رخ می دهد و یک چرخه ۲۲ تا ۲۳ ساله را تکمیل می کند قبل از اینکه قطب ها به زیبایی به موقعیت های اولیه خود بازگردند, که نماد یک مدار کامل به دور سیاهچاله مرموز است. همانطور که این رقص عظیم کیهانی در حال گسترش و آشکار شدن است، این سیاهچاله در حال گردش بدور سیاهچاله بزرگتری میگردد که هر ۳۰۶ سال یک بار کامل دوره باشکوه خود را تکمیل می کند. در نتیجه، در نیمی از این زمان - هر ۱۵۳ سال - طوفان های خورشیدی به اوج خود می رسند و نیروی کامل خشم خورشیدی را آزاد می کنند.
این حماسه با رویداد کرینگتون در سال ۱۸۵۹ آغاز شد، یک منظره آسمانی که اجرای مسحورکننده خود را در سال ۲۰۱۲ تکرار کرد و نزدیکی ظریف زمین به این باله کیهانی را به نمایش گذاشت. دقت قابل توجه در زمان بندی و ماهیت چرخه ای این پدیده ها به وجود اجرام کیهانی مرموز، تاریک و متراکم اشاره دارد که این مانورهای پیچیده را تنظیم می کنند. اگرچه برای چشم ما نامرئی است، اما تأثیر آنها در طول اعصار طنین انداز می شود.
برای غواصی و شیرجه عمیق‌تر در مدارهای پیچیده و شواهد قانع‌کننده‌ای که از این باله‌های کیهانی حمایت می‌کنند، از شما دعوت می‌کنم تا وب‌سایت من، «پادشاه دلو» را بررسی کنید. در آنجا، رازهای پشت این والس‌های آسمانی را برملا می‌کنم و برای شما یک صندلی در ردیف جلو برای نمایش درام کیهانی که فراتر از حجاب درک ما آشکار می‌شود، فراهم می‌کنم. در این ماجراجویی کیهانی به من بپیوندید تا در مدارهای خارق العاده حرکت کنیم و اسرار پنهان جهان را کشف کنیم.