در نامه های متعددی که برای اساتید نوشته ام و آنها را به خواندن کتاب هایم دعوت کرده ام، چند مورد از آنها را در لینک های بالا ذکر کرده ام. این نامه ها را به صورت جمعی و یا خصوصی برای اساتید و افراد محترم ارسال کرده ام و در اینجا به عنوان نمونه و نیز برای نشان دادن تلاش مجدانه خود در ارتباط با ایشان ذکر کرده ام.
و شما نیز لطفا یکی از قالب های نامه بالا را انتخاب کنید و در صورت تمایل، آن را برای دوستان خود ارسال کنید. لطفاً از آنها بخواهید برای اطلاعات بیشتر در مورد این خلاقیت بی سابقه از وب سایت بازدید کنند و آنها را تشویق کنید تا بیشتر کاوش کنند. اگر این بینش‌های ارزشمند را برای شما جذاب می‌دانید، الهام بخشیدن به آن‌ها برای بازدید از وب‌سایت و تعامل با محتوا فوق‌العاده خواهد بود.
این نامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید تا پیام خود را به طور موثر منتقل کنید.